Ályktun stjórnar ÆÍ um kayakferðir í og við Breiðafjörð

Stjórn Æðarræktarfélag Íslands ásamt stjórnum deilda félagsins við Breiðafjörð sendu Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, Umhverfisstofnun, Ferðamálastofu og MAST meðfylgjandi bréf. Athygli æðarbænda í og við Breiðafjörð er vakin á því að Hollenskir ferðaskipuleggjendur kayakaferða, að því er viriðst án samráðs við landeigendur, eru að bjóða upp á ferð um Breiðafjörð á friðlýsingartíma æðarvarps. Ferðin er 10 daga ferð dagana 4. – 13. júlí. Þá er athygli einnig vakin á því að kayakarnir sem ferðast er á eru innfluttir án þess að vera sótthreinsaðir og eru dregnir upp á land m.a. þar sem æðarvarp er stundað. Ekki er vitað hvaða mögulegt smit kayakar geta borið með sér í æðarvörp. Nú þegar fuglakólera hefur komið upp í æðarvarpi á Íslandi getur verið varhugavert að draga kayaka upp á land þar sem æðarrækt er stunduð á meðan ekki liggja fyrir upplýsingar um hvaða smit þeir geta mögulega borið með sér. Þá er einnig vakin athygli æðarbænda og landeigenda í og við Breiðafjörð að öll óviðkomandi umferð er ekki leyfð í friðlýstum æðarvörpum. Ennfremur er vakin athygli á eftirfarandi grein í lögum um náttúruvernd nr. 60/2013.
24. gr. Skipulegar hópferðir.
Þegar skipulagðar eru hópferðir um eignarlönd í byggð eða þar sem ónæði gæti valdið við nytjar skal hafa samráð við eiganda lands eða rétthafa um umferð manna og dvöl á landi hans.
Eftir því sem við verður komið skal tjalda á skipulögðum tjaldsvæðum sé gert ráð fyrir að gista í tjöldum í slíkum ferðum.

Ályktun ÆÍ um kayakferðir í og við Breiðafjörð

Ályktun ÆÍ um frumvarp um breytingu á lögum um þjóðlendur

Stjórn Æðarræktarfélag Íslands ásamt stjórnum deilda félagsins við Breiðafjörð sendi frá sér meðfylgjandi ályktun varðandi frumvarp um breytingu á lögum um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta nr. 58/1998. Frumvarpið varðar landsvæði utan strandlengju meginlandsins og á því í einhverjum tilfellum við landsvæði þar sem æðarrækt er stunduð.

Ályktun til allsherjarnefndar um þjóðlendulög

Vel heppnaður afmælisaðalfundur ÆÍ

Nýkjörin stjórn og varastjórn ÆÍ á aðalfundi árið 2019. Frá vinstri: Sigríður Magnúsdóttir, Pálmi Benediktsson, Margrét Rögnvaldsdóttir, Guðrún Gauksdóttir, Magnús Jónasson og Erla Friðriksdóttir. Á myndina vantar Pál G. Þórhallsson.

Afmælisfagnaður í tilefni af 50 ára afmæli Æðarræktarfélags Íslands var haldinn í tengslum við aðalfund félagsins 30. og 31. ágúst s.l. Dagskráin hófst á föstudeginum með heimsókn til Forseta Íslands á Bessastöðum. Æðarbændur gengu með forseta um Bessastaðanes og kynntu sér sögu æðarvarps á þeim slóðum. Dúntekja er nokkur og er vel séð um æðarvarpið þar. Á laugardeginum var aðalfundur félagsins haldinn með hefðbundnum aðalfundarstörfum og fræðsluerindum. Að loknum aðalfundi var farið um Reykjanes og lauk dagskránni með hátíðarkvöldverði og dansleik í Súlnasal þar sem kátt var á hjalla undir stjórn Jóhannesar Kristjánssonar veislustjóra.

Myndir frá dagskránni.

Áríðandi varðandi aðalfund!

Heimsókn á Bessastaði – leiðbeiningar
Gestir leggi bílum sínum á stóra bílastæðið vestan við kirkjuna. Hittumst við Bessastaðastofu og þaðan verður gengið í varplandið. Brýnt að vera vel skóaður og geyma spariskóna í bílnum.

Gisting á Hótel Sögu.
Láta vita við bókun að viðkomandi er að fara á hátíðarfundinn hjá ÆÍ. Þá eigið þið að fá sérverð sem er kr. 25.500 fyrir eins manns herbergi og kr. 28.100 fyrir tveggja manna herbergi m/morgunverði. Við erum enn á sumarverði hjá hótelinu.

Skráning á viðburði
Stjórn Æðarræktarfélags Íslands hefur ákveðið að lengja frestinn til að skrá sig í heimsókn á Bessastaði og í hátíðarkvöldverðinn  til miðvikudagsins 28. ágúst. Þetta verður sannkölluð afmælisveisla sem byrjar á Bessastöðum og endar á hátíðarkvöldverði í nýjum Súlnasal Hótel Sögu. Því miður er uppselt í ferðina á Reykjanesið. Skráning er á netfangið info@icelandeider.is eða í síma 699 6571

Aðalfundur 2019, dagskrá

Kæri félagsmaður!

Nú er varptíma æðarfuglsins lokið. Norðaustlægar áttir voru ríkjandi í maí og júní. Maí var nokkuð hlýr og sólríkur um vestanvert landið á meðan svalara var norðan- og austanlands og var þurrt um allt land. Júnímánuður var óvenju þurr og var langur þurrkakafli á Suður- og Vesturlandi fram eftir mánuðinum. Mjög sólríkt var í þeim landshlutum og fremur hlýtt á meðan svalara var á Norður- og Austurlandi. Veðurfar var því sérlega hagstætt dúntekju sunnan og vestanlands. Almennt virðist æðarfuglinn hafa komið seinna í varp en sérstaklega á norðan og austanverðu landinu.

Af félagsstarfi er það helst að frétta að í vor var stofnuð deild á Suðvesturlandi og eru því deildir nú starfandi um allt land. Lokið er skráningu á varpjörðum á landinu en sú skrá sem stuðst var við var komin til ára sinna og er fjöldi varpjarða nú 376. Undirbúningur að sýningu um æðarrækt sem fyrirhugað er að opna árið 2021 er kominn vel á veg og hafa sýnendur nú þegar heimsótt æðarvörp. Verið er að leggja lokahönd á umsókn um verndað afurðaheiti fyrir íslenskan æðardún. Félagsmenn eru minntir á heimasíðu félagsins www.icelandeider.is en þar er m.a. að finna greinar og fræðsluefni um æðarrækt. Þá eru tilkynningar settar inn á Facebook síðu félagsins.

Greiðslukrafa fyrir árgjald 2019 hefur verið send í heimabanka. Þeir sem hafa ekki heimabanka fara í sinn viðskiptabanka og gjaldkerinn nær í kröfuna til greiðslu.

Æðarræktarfélagið er 50 ára og verður þeim tímamótum fagnað á aðalfundi félagsins sem haldinn verður í Reykjavík 30. og 31. ágúst n.k. Hefst dagskrá hátíðarfundar föstudaginn 30. ágúst, kl. 16 á Bessastöðum þar sem Forseti Íslands býður félagsmönnnum með sér í göngu um varplandið og býður í móttöku að göngu lokinni. Drög að dagskrá fylgir ásamt upplýsingum um skráningu og verð.

Með kveðju,

Stjórn Æðarræktarfélags Íslands


Aðalfundur 30.-31. ágúst 2019

Æðarræktarfélag Íslands 50 ára

1969-2019

Dagskrá

Föstudagur 30. ágúst, Bessastaðir

Kl. 16:00 Móttaka á Bessastöðum.

Laugardagur 31. ágúst, í Kötlu 2, Bændahöllinni (Hótel Sögu)

Kl. 9:00 Hefðbundin aðalfundarstörf og fræðsluerindi

Kl. 12:00 Léttur hádegisverður

Kl. 13:00 Ferð á Reykjanesið

Leiðsögumaður Sigríður Hanna frá Norðurkoti

Kl. 19:00 Hátíðarkvöldverður í Súlnasal, skemmtiatriði og dans. Veislustjóri Jóhannes Kristjánsson

Verð og skráning

Hátíðarkvöldverður kr. 9.900

Ferð um Reykjanesið og hátíðarkvöldverður 13.500

Nauðsynlegt er að skrá þátttöku í móttöku á Bessastöðum og í ferð um Reykjanesið og hátíðarkvöldverðinn info@icelandeider.is eða í síma 699 6571

Frestur til skráningar er til 27. ágúst 2019.

 

Æðarræktarfélag Íslands 50 ára – Hátíðaraðalfundur

Hátíðaraðalfundur ÆÍ
30.-31. ágúst 2019
Takið dagana frá!

Æðarræktarfélag Íslands var stofnað árið 1969 og verður því 50 ára á þessu ári. Tímamótunum verður fagnað á aðalfundi félagsins föstudag og laugardag 30. – 31. ágúst.

Á föstudagseftirmiðdegi er fyrirhuguð heimsókn á Bessastaði.
Að loknum hefðbundnum aðalfundarstörfum á laugardegi verður farið í skoðunarferð um Reykjanes.
Á laugardagskvöld verður hátíðarkvöldverður í Súlnasal Hótel Sögu.
Nánari upplýsingar um fundinn verða sendar síðar.
Skrá skal þátttöku á netfangið info@icelandeider.is

Með kveðju,

Stjórn ÆÍ

Varptíminn nálgast – Friðlýsingarskilti fyrir friðlýst æðarvarp

Friðlýsing æðarvarps veitir æðarfuglinum þýðingarmikla vernd. Í reglugerð nr. 252/1996 um friðlýsingu æðarvarpa og fl. segir að friðlýst æðarvörp skuli auðkenna með áberandi hætti, þar sem því verði við komið. Í óbyggðum eyjum og hólmum á þetta ekki við.  ÆÍ telur að mikilvægt sé að friðlýst æðarvörp séu merkt með samræmdum hætti og hefur látið útbúa skilti sem heimilt er að nota til að auðkenna friðlýst æðarvörp.

Friðlýsing æðarvarps gildir á tímabilinu frá 15. apríl til og með 14. júlí ár hvert. Friðlýsingin felur það í sér að öll skot eru bönnuð nær friðlýstu æðarvarpi en 2 km, nema brýna nauðsyn beri til. Á sama tíma má eigi án leyfis varpeiganda leggja net í sjó nær friðlýstu æðarvarpi en 250 m frá stórstraumsfjörumáli. Jafnframt felur friðlýsingin í sér að innan friðlýstra svæða er öll óviðkomandi umferð og röskun bönnuð, svo og óþarfa hávaði af völdum manna og véla, nema með leyfi varpeiganda. Friðlýsingu þarf að endurnýja á 10 ára fresti.

Nánari leiðbeiningar um fríðlýsingu varpa eru  hér og https://www.syslumenn.is/thjonusta/leyfi-og-loggildingar/fridlysing-aedarvarpa/ (á síðunni er hlekkur á umsóknareyðublað og upplýsingar um friðlýst vörp).

Félagar í ÆÍ, sem jafnframt eru forráðamenn friðlýstra æðarvarpa, geta gegn greiðslu fengið eitt eða fleiri skilti til að merkja vörp sín og er heiti jarðarinnar, þar sem hið friðlýsta varp er staðsett, skráð á skiltið. Stjórn ÆÍ staðfestir að um friðlýst æðarvarp sé að ræða skv. auglýsingu sýslumanns. Heimilt er að nota skiltin á meðan friðlýsing er í gildi.

Allar nánari upplýsingar um skilti og pöntunareyðublað er að finna hér

Aðalfundur Æðarræktarfélags Íslands 2018

Aðalfundur Æðarræktarfélags Íslands var haldinn 10.nóvember 2018 í Reykjavík.

Góð mæting var á fundinn og var farið yfir síðasta starfsár félagsins og málefna æðarbænda. Veður var ekki hagstætt s.l. vor fyrir æðarfuglinn á stórum hluta landsins. Rætt var um verkefni stjórnar m.a. um friðlýsingu æðarvarpa, markaðsmálum erlendis, verndun afurðarheitisins Íslenskur æðardúnn o.fl. Starf innan deilda félagsins var til umræðu sem og varnir í æðarvörpum og samstarf við Listaháskóla Íslands um farandsýningu. Í umræðu um útflutning á æðardúni kom í ljós að útflutningsverðmæti dúns hefur breyst mikið frá árinu 2016 þegar það var í sögulegu hámarki. Útflutningur hefur dregist mikið saman frá 2016 og var fyrstu 9 mánuði ársins 2018 1.251 kg. En árið 2017 fór magn dúns í útflutning í fyrsta sinn undir 2 tonn frá árinu 2009.

Tillögur frá aðalfundi 2017 um sjókvíaeldi og öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni voru ítrekaðar á fundinum.

Ljósmyndir frá fundinum

Fundargerð

Nýung á vef ÆÍ, fræðsla og fróðleikur

Nú hefur nýjum flipa verið bætt inn á vef Æðarræktarfélags Íslands sem ber heitið Fræðsla og fróðleikur

Fjórir kaflar úr öndvegisritinu Æðarfugl og æðarrækt á Íslandi í ritstjórn Jónasar Jónssonar hafa verið skannaðir inn og birtir á vef félagsins. Bókin hefur verið ófáanleg um langt skeið. Í framhaldinu mun annað fróðlegt og gagnlegt efni rata inn á síðuna.

Rannsóknarverkefni á Norðurslóðum um sjófugla

Verkefnið SEABIRD HARVEST er verkefni umlífsviðurværi sjófugla og veiðar á Norðuratlantshafi. Verkefnið sameinar sérþekkingu um vistfræði sjófugla og upplýsingar um stofnstærð þeirra. Ævar Petersen fuglafræðingur tekur þátt í verkefninu og rannsakar æðarfugl og lunda. Nánar