Aðalfundur ÆÍ – Fundargerð og ný stjórn

Á aðalfundi Æðarræktarfélags Íslands á Austurlandi í ágúst s.l. var kjörin ný stjórn félagsins og kosið um lagabreytingar. Í stjórn sitja nú:

Margrét Rögnvaldsdóttir, formaður Erla Friðriksdóttir, Sigríður Magnúsdóttir, Magnús Helgi Jónasson og Helga María Jóhannesdóttir. Varamenn eru Pálmi Benediktsson og Hallur Þorsteinsson.

Ný lög félagsins hafa verið uppfærð og eru aðgengileg hér. Fundargerð aðalfundar er hér!

Breytt tillaga fyrir aðalfund ÆÍ

Ágæti félagsmaður.

Stjórn félagsins fannst vanta frekari skilgreiningu á deildum í tillögu að endurskoðuðum lögum ÆÍ. Þess vegna sendum við ykkur þetta aftur þar sem 2. gr. í nýjum tillögum er tekin fyrir deildir. Breyting

Minnum á að félagar eru beðnir að tilkynna þátttöku í síðasta lagi þriðjudaginn 23. ágúst annað hvort á info@icelandeider.is eða í síma 6996571 Margrét.

Stjórnin hlakkar til að sjá sem flesta félaga á þessum mikilvæga aðalfundi ÆÍ.

F.h. stjórnar
Margrét Rögnvaldsdóttir formaður.

Aðalfundur ÆÍ 2022 – Dagskrá og tillaga að nýjum lögum ÆÍ.

Ágæti félagi í ÆÍ.

Aðalfundur Æðarræktarfélags Íslands fyrir árið 2022 verður haldinn laugardaginn 27. ágúst á Eiðum Kirkjumiðstöð Austurlands og hefst kl. 10:00.  Kirkjumiðstöðin er ca 18 km frá Egilsstöðum.

Meðfylgjandi er dagskrá aðalfundarins og tillaga að nýjum lögum Æðarræktarfélags Íslands.

Félagar eru beðnir að tilkynna þátttöku í síðasta lagi þriðjudaginn 23. ágúst annað hvort á info@icelandeider.is eða í síma 6996571 Margrét.

Greiðslubeiðni vegna árgjalda 2022 er komin í heimabanka.  Þeir félagar sem hafa ekki heimabanka er bent á að fara til gjaldkera í sínum viðskiptabanka og láta sækja greiðsluseðilinn í bankanum.

Stjórnin hlakkar til að sjá sem flesta félaga á þessum mikilvæga aðalfundi ÆÍ.

F.h. stjórnar
Margrét Rögnvaldsdóttir formaður

Aðalfundur Æðarræktarfélags Íslands 2022

Aðalfundur Æðarræktarfélags Íslands verður haldinn í Kirkjumiðstöð Austurlands laugardaginn 27. ágúst.  Kirkjumiðstöð Austurlands er ca. 18 km frá Egilsstöðum.  Dagskrá og skráning verður auglýst síðar.  Nú er tilvalið að huga að gistingu.

Þessi aðalfundur er mjög mikilvægur fyrir okkur öll.  Meirihluti félagsmanna kaus að Æðarræktarfélag Íslands ætti að vera sér félag en ekki sameinast Bændasamtökum Íslands.  En við eigum samt mörg sameiginleg hagsmunamál þar sem við getum enn unnið með Bændasamtökunum.  Stóru málin á þessum aðalfundi verða ný lög félagsins og framtíðarsýn.  Á aðalfundinum verður m.a. sýnd afurð samstarfsins við Íslandsstofu og kynnt ný tillaga að dúnmati.

Að venju gerum við líka ýmislegt skemmtilegt saman.  Förum í ferðalag og m.a. heimsækjum Rögnu á Borgarfirði eystra og skoðum hennar fyrirtæki.  Á laugardagskvöldið verður sameiginlegur kvöldverður og þá gerum við ráð fyrir að heyra frá formönnum deilda.

Innheimta félagsgjalda er hafin. Ef einhverjar spurningar vakna hafið samband á info@icelandeider.is.

Við í stjórninni hlökkum til að hitta sem flest ykkar á þessum mikilvæga aðalfundi ÆÍ á Austurlandi.

F.h. stjórnar Æðarræktarfélags Íslands
Margrét Rögnvaldsdóttir formaður.

 

 

Fuglaflensa

Í mars 2022 voru fyrirskipaðar hertar varnaraðgerðir til að fyrirbyggja að fuglaflensa berist í alifugla. Þetta var gert þar sem talið var að auknar líkur væru á að skæðar fuglaflensuveirur bærust til landsins vegna mikils fjölda tilfella í löndum þar sem íslenskir farfuglar hafa vetursetu eða viðkomu á leið til landsins. Þetta er í samræmi við viðbúnaðarstig 2 sem nánar er fjallað um neðar á þessari síðu.

Sértækar leiðbeiningar MAST fyrir æðarbændur

Tilfelli í Evrópu

Tilvísunarrannsóknastofa ESB fyrir fuglaflensu (IZSVe) birtir reglulega yfirlit yfir greiningar sem tilkynntar eru til ESB í gegnum skráningarkerfið ADIS. Í yfirliti frá 9. maí 2022 kemur fram að greiningar á hinu skæða afbrigði H5N1 hafa verið tilkynntar í 3156 villtum fuglum síðan í október 2021. Aðeins eitt sýni er tilgreint að hafi verið úr æðarfugli en tekið skal fram að í mörgum tilfellum er ekki skráð nákvæmlega um hvaða andartegund er að ræða.

Yfirlit yfir tilfelli í villtum fuglum á Bretlandseyjum af þessu skæða afbrigði fuglaflensuveirunnar má finna á heimasíðu DEFRA. Þar eru fimm tilfelli í æðarfugli skráð, öll frá tímabilinu 24.4.-1.5., fjögur á Hjaltlandseyjum og eitt í Moray á Skotlandi.

Til viðbótar er vakin athygli á rannsóknum frá 2016 þar sem mótefni voru mæld í heilbrigðum æðarfuglum á þremur varpsvæðum í Danmörku. Í því úrtaki reyndust 12% æðarfugla vera með mótefni gegn H5 eða H7 fuglaflensuveirum (Lam o.fl., 2020). En það skal tekið fram að meinvirkni veiranna er ekki tiltekið, þ.e.a.s. ekki er vitað hvort um hefur verið að ræða hið skæða afbrigði veirunnar sem nú geisar.

Sóttvarnir

Forvarnir gegn smitsjúkdómum felast fyrst og fremst í að gæta fyllsta hreinlætis í umgengni við æðarfuglinn. Þessar leiðbeiningar fjalla um smitvarnir við daglega umhirðu í æðarvarpi, bæði fyrir fólk og æðarfugla.

Sóttvarnir fyrir fólk

 1. Smithætta á fuglaflensu fyrir fólk er almennt talin lítil. Þrátt fyrir það er ávallt rétt að gæta almenns persónulegs hreinlætis við daglega umhirðu,  sem m.a. felur í sér góðan handþvott eftir umgengi við fuglana, sbr. upplýsingasíðu Mast um fuglaflensu.
 2. Ef vart verður við veikindi eða aukin dauðsföll í æðarfuglum eða öðrum villtum fuglum er mælt með að nota að minnsta kosti veiruhelda grímu og einnota hanska.

Sóttvarnir fyrir æðarfugla

 1. Tryggja skal að óhreinindi berist ekki milli æðarvarps og búfjár, þeim báðum til varnar. Því er aðgæsla brýn þegar æðarbændur umgangast jafnframt annað búfé, sér í lagi alifugla.
 2. Varúðarráðstafanir geta m.a. falist í að nota sérstaka galla eða önnur hlífðarföt, stígvél og einnota hanska. Jafnframt er ráðlagt að nota sérstaka poka, áhöld og tæki í æðarvarpinu. Að öðrum kosti getur þvottur og sótthreinsun á fötum og búnaði tryggt hreinlæti .
 3. Þörf er sérstakrar aðgæslu þegar um er að ræða gestkomandi í varpi, bæði innlenda og erlenda gesti eða  farandverkafólk og við heimsóknir á milli æðarvarpa, ekki síst frá varplandi þar sem sýking hefur komið upp.
 4. Veiðimenn sem sinna vargeyðingu og fara á milli varpa verða að sýna sérstaka aðgæslu.
 5. Hundar (og önnur spendýr) geta borið smit á milli staða, meðal annars með því að bera sýkt hræ með sér.
 6. Aðilar sem taka að sér hreinsun dúns þurfa að gæta sérstaklega að því að sótthreinsa poka eða senda ekki poka á milli æðarvarpa.

Viðbrögð við grun

 1. Tilkynna skal tafarlaust til Matvælastofnunar ef veikur eða dauður villtur fugl finnst, óháð tegund.
 2. Fjarlægja dauða fugla. Afar mikilvægt er að gæta þess að dreifa ekki smiti. Hræ á helst að setja í tvöfalda sterka plastpoka til að koma í veg fyrir leka. Þegar Matvælastofnun hefur metið þörf á sýnatöku og úrskurðað að ekki skuli tekin sýni, skal koma hræjum á þar til gerða staði sveitarfélagsins. Þá er mikilvægt að hræið sé í plastpoka til að draga úr líkum á að ránfuglar og hræætur komist á hræið á sorphaugnum. Gæta skal persónulegra sóttvarna þegar hræ er tekið upp með því að setja hræið í plastpoka, án þess að það sé snert með berum höndum.
 3. Við eftirlit á varpsvæðum er hægt að minnka smithættu fyrir æðarfuglana með því að byrja eftirlit á svæði með heilbrigðum fuglum og enda þar sem vart hefur orðið við dauðsföll eða veikindi. Forðast skal að ganga til baka nema að undangenginni hreinsun fatnaðar, skófatnaðar, handa og áhalda.
 4. Með því að fjarlægja hræ minnka líkur á að aðrir fuglar smitist og beri smit á önnur svæði. Ránfuglar virðast vera líklegri en æðarfuglar til að veikjast af fuglaflensu, þar sem greiningar fuglaflensuveira H5N1 í dauðum ránfuglum veturinn 2021/22 hafa verið mun algengari en í æðarfuglum.
 5. Aðgerðir eins og að fæla fugla frá sýktum svæðum og/eða drepa fugla eru mjög umdeildar og þarf að meta sérstaklega áður en til þeirra er gripið. Með því að fæla fugla frá sýktum svæðum leita þeir annarra varpstaða og auka þannig hættu á smitdreifingu. Þetta skal ekki gert nema í samráði við og að fengnu samþykki Náttúrufræðistofnunar.

 

 

Æðardúnn á Hönnunarmars

Á nýafstöðnum Hönnunarmars sem fram fór í Reykjavík dagana 4. – 8. maí s.l. var opnuð sýning í Norræna húsinu um sjálfbært sambýli æðarfugla og manna á Íslandi, í Danmörku og Noregi. Sýningin er byggð á rannsókn á fuglinum og umhverfi hans, á sambandi hans við manninn, hefðinni, æðardúni og því hvernig dýrmæt sjálfbær hlunnindi eru nýtt á Norðurslóðum.

Sýningin stendur yfir til 31. júlí 2022 í Hvelfingu, Norræna húsinu.

Nánar hér!

Aðalfundaboð 2020 og 2021

Aðalfundaboð

2020 og 2021

 

Ágæti félagi í ÆÍ.

Aðalfundir Æðarræktarfélags Íslands fyrir árin 2020 og 2021 verða haldnir laugardaginn 26. mars 2022 í húsnæði Landbúnaðarháskóla Ísands í Keldnaholti, Árleyni 22, Reykjavík. Fundahald hefst kl. 10.00 og lýkur kl. 13, sbr. meðfylgjandi dagskrá.

Félagar eru vinsamlega beðnir um að skrá þátttöku á fundinum í síðasta lagi 23. mars n.k. á info@icelandeider.is

Teams fundur!  Þeir félagar sem óska eftir að fylgjast með aðalfundinum á TEAMS verða að skrá netfang sitt á info@icelandeider.is  í síðasta lagi 23. mars n.k. (Ath. ekki er hægt að kjósa á Teams)

Greiðslubeiðni vegna árgjalda fyrir 2020 og 2021 er  í heimabanka.

Stjórnin


Dagskrá

 

Kl. 10:0010:30

 • Fundarsetning. Aðalfundur 2020. Tilnefning fundarstjóra og fundarritara. Ársreikningur lagður fram til samþykktar. Fyrirspurnir og umræður. Öðrum liðum aðalfundar 2020 frestað til aðalfundar 2021.

Kl. 10.30-13.00

 • Aðalfundur 2021 settur. Skýrslur stjórnar. Ársreikningur. Sölu- og markaðsmál.                 Kristinn Björnsson verkefnastjóri kynnir samstarf Íslandsstofu og  ÆÍ.
 • Tillaga að bráðabirgðaákvæði í lög ÆÍ – heimild til rafrænna kosninga um sameiningu við Bændasamtök Íslands og um að stjórn verði veitt heimild til að undirbúa þær breytingar sem nauðsynlegar eru til að fylgja eftir niðurstöðu rafrænnar kosningar um sameiningu við Bændasamtök Íslands.
 • Kjörinn verður nýr formaður félagsins og jafnfrant tveir stjórnarmenn og varamaður. Þá verða kjörnir skoðunarmenn reikninga.

13.00 Fundarslit og kaffi

 

Tillaga að ákvæði til bráðabirgða í lög Æðarræktarfélag Íslands vegna kosninga um sameiningu félagsins við Bændasamtök Íslands

 

Tillaga að ákvæði til bráðabirgða hljóðar svo:

 

Stjórn Æðarræktarfélags Íslands er heimilt að efna til rafrænnar atkvæðagreiðslu á meðal kjörgengra félagsmanna í framhaldi af aðalfundi áranna 2020 og 2021, sem haldinn er þann 26. mars árið 2022, um það hvort félagið verði sameinað Bændasamtökum Íslands. Niðurstaða þeirra kosninga er bindandi með sama hætti og ef þær hefðu farið fram á aðalfundinum sjálfum. Jafnframt er stjórn falið að gera nauðsynlegar ráðstafanir til aðlögunar samþykkta félagsins í samræmi við niðurstöður kosninganna og gera aðrar nauðsynlegar ráðstafanir tilefni þeirra.

 

Greinargerð

Æðarræktarfélag Íslands hefur verið eitt af aðildarfélögum að Bændasamtökum Íslands.  Nú hafa  orðið breytingar á félagskerfi samtakanna og aðildarfélögin hafa eitt af öðru kosið um sameiningu við Bændasamtökin sem deildir búgreina. Félagar ÆÍ eiga eftir að kjósa um sameiningu. Stjórn ÆÍ telur almenna þátttöku í kosningum mikilvæga og að sem flestir félagsmenn eigi kost á þátttöku í kosningunum hvort sem þeir komast á aðalfund eða ekki. Í kjölfar kynningarfundar með BÍ þann 27. janúar s.l. gekkst stjórn ÆÍ fyrir skoðanakönnun meðal félagsmanna um hug þeirra til sameiningar. Í könnuninni tóku þátt 122 og voru 52 samþykkir sameiningu við Bændasamtökin en 70 mótfallnir.

Til að tryggja sem almennasta þátttöku í kosningu um þetta mikilvæga mál leggur stjórn ÆÍ til að bráðabirgðaákvæði verði samþykkt við lög félagsins sem heimili rafræna atkvæðagreislu um þetta tiltekna mál. Með ákvörðun um rafræna atkvæðagreiðslu í kjölfar aðalfundar gefst flestum félagsmönnum kostur á að greiða atkvæði óháð því hvort þeir geti sótt aðalfund eða ekki.

Félagar í ÆÍ eru búsettir í öllum landshlutum og eiga ekki allir heimangengt til aðalfundar og einnig koma hér til áhrif af Covid en fjöldi sýkinga er enn mikill. Eingöngu er lögð til þessi afmarkaða tillaga að bráðabirgðaákvæði við lögin. Ljóst er að endurskoðun á lögum félagsins þarf að fara fram fyrir næsta aðalfund hver sem niðurstaða kosnnganna verður. Bráðabirgðaákvæðið fellur niður þegar rafræn kosning er afstaðin.

 

Æðarrækt, ungauppeldi og verndun varps – Nýtt námskeið í samstarfi við Landbúnaðarháskóla Íslands

Æðarræktarfélag Íslands og Endurmenntun LbhÍ verða með námskeið í æðarrækt, ungauppeldi og verndun varps laugardaginn 2. apríl kl. 10 – 13. Félagar í ÆÍ fá 25% afslátt af námskeiðsgjaldi. Boðið verður upp á kaffi og í lok námskeiðs verður opið fyrir fyrirspurnir og umræður. Skráning og nánari upplýsingar: https://endurmenntun.lbhi.is/aedarraekt-og-ungauppeldi/

Aðalfundir Æðarræktarfélags Íslands 2020 og 2021

Ágæti félagsmaður.

Aðalfundir Æðarræktarfélags Íslands fyrir árin 2020 og 2021 verða haldnir laugardaginn 26. mars 2022 í húsnæði Landbúnaðarháskóla Ísands í Keldnaholti, Árleyni 22, Reykjavík. Fundahald hefst kl. 10.00 og lýkur kl. 13.

Aðalfundirnir verða með óhefðbundnu sniði þar sem aðalfundir 2020 og 2021 fara fram samhliða. Meginverkefni fundanna er skýrsla stjórnar, afgreiðsla ársreikninga og kosningar til stjórnar. Jafnframt verður lögð fyrir aðafund tillaga að ákvæði til bráðabirgða við lög félagsins til að heimila rafræna kosningu um það hvort Æðarræktafélagið sameinist Bændasamtökum Íslands. Ef tillaga þessi verður  samþykkt munu rafrænar kosningar um sameiningu fara fram í kjölfar fundarins (þ.e. ekki á sjálfum aðalfundinum).  Jafnframt er lagt til að aðalfundur álykti um að veita stjórn ÆÍ umboð til að gera nauðsynlegar ráðstafanir í samræmi við niðurstöðu atkvæðagreiðslunnar. Ef sameining við BÍ verður fyrir valinu verður næsti aðalfundur nýrrar búgreinadeildar (búgreinaþing) árið 2023. Ef sameiningu er hafnað þá verður aðalfundur ÆÍ  2022 haldinn í lok ágúst á þessu ári með hefðbundnu sniði.

Þar sem um þýðingarmikla ákvörðun er að ræða um það hvort ÆÍ sameinist Bændasamtöku sem Búgreinadeild æðarræktar eða haldi áfram sem sjálfstætt félag telur stjórn nauðsynlegt að sem flestir félagar fái tækifæri til að greiða atkvæði, einnig þeir sem ekki komast á aðalfundinn sjálfan. Í kjölfar kynningarfundar með BÍ þann 27. janúar s.l. gekkst stjórn ÆÍ fyrir skoðanakönnun meðal félagsmanna um hug þeirra til sameiningar. Í könnuninni tóku þátt 122 og voru 52 samþykkir sameiningu við Bændasamtökin en 70 mótfallnir. Ítarlegri grein verður gerð fyrir þessari tillögu í sjálfu aðalfundarboðinu og tillögu að ályktun aðalfundar um að fela stjórn ÆÍ að undirbúa nauðsynlegar breytingar á samþykktum í samræmi við niðurstöðu kosninganna.

Greiðslubeiðni vegna árgjalda hefur verið send í heimabanka félagsmanna.

Ekki verður tekið við greiðslu félagsgjalda á fundinum.

Fyrirspurnir og athugasemdir berist á netfangið info@icelandeider.is

Félagsmenn eru hvattir til að senda inn ný eða breytt heimilisföng, netföng og símanúmer á netfangið info@icelandeider.is

Félagsmenn eru vinsamlega beðnir um að skrá þátttöku í síðasta lagi 23. mars á info@icelandeider.is eða í síma 867 0765 (Guðrún)

Hægt verður að fylgjast með aðalfundinum á TEAMS en ekki kjósa.

Fundarboð, ásamt dagskrá og tillögum, verður sent fljótlega!

7. mars 2022.

Fyrir hönd stjórnar ÆÍ,

Guðrún Gauksdóttir, formaður

 

 

 

 

 

Kynningarfundur Bændasamtaka Íslands með félögum úr Æðarræktarfélagi Íslands vegna fyrirhugaðra kosninga um sameiningu.

Kynningarfundur Bændasamtaka Íslands með félögum í Æðarræktarfélags Íslands var haldinn rafrænt fimmtudaginn 27. janúar s.l. Fundurinn var haldinn vegna fyrirhugaðrar kosningar um hvort ÆÍ sameinist BÍ eða verði sjálfstætt félag án aðildar BÍ.

 

Frá BÍ mættu á fundinn Gunnar Þorgeirsson, formaður, Vigdís Häsler, framkvæmdastjóri og Unnsteinn Snorri Snorrason, sérfræðingur á fagsviði búgreina og staðgengill framkvæmdastjóra. Hátt í fjörutíu félagar ÆÍ mættu á fundinn. Unnsteinn Snorri Snorrason fór yfir starfsemi BÍ og kynnti hvað felist í sameiningu ÆÍ við BÍ. Glærur frá kynningunni má finna hér.

 

Að kynningu lokinni var opnað fyrir spurningar sem gert er grein fyrir hér á eftir ásamt svörum frá fulltrúum BÍ.

Hvar verður okkar rödd og hver verður í forsvari fyrir ÆÍ? Sú barátta sem við höfum verið að standa í er gæðamat sem var nærri dottið út sem hefði orðið mjög alvarlegt fyrir okkur en það náðist að grípa í taumana áður en það var fellt niður. Við þurfum að vera viss um að fá aðstoð við útflutning ef eitthvað sem þarf að höndla sér því dúnn er ekki matvæli þá þurfum við að vera viss um að fá aðstoð því þetta getur verið töluverður hluti af okkar tekjum. Mögulega getur verið vafamál um grenjavinnslu á vorin í framtíðinni. Einnig eru fleiri vargar en bara tófur. Hver myndi sinna okkur og hvað fáum við fyrir okkar félagsgjald?

Svar: Margir hafa verið uppteknir af því að hafa sinn eigin tengilið. Þetta snýst allt um verkefni og vísað á þá sérfræðinga sem eru sérfræðingar í hverju verkefni fyrir sig.

Bændasamtökin hafa verið að þétta samstarf bænda þ.a. samtökin verði í forsvari fyrir bændur almennt. Í stóru myndinni hefur BÍ verið í forsvari fyrir búgreinarnar sem slíkar. Á búgreinadeildarfundum sem haldnir eru með formönnum greinanna er farið yfir málefni hverrar búgreinar fyrir sig vikulega. Ef það er vandi í reglugerðum eða breytingum á þeim er það rætt innan hverrar búgreinar. Að öllu jöfnu er brugðist við ef eitthvað fer fram hjá okkur sjálfum. BÍ hefur einnig frumkvæði að því að ræða um málefni einstakra búgreina Nú stendur fyrir dyrum hugsanlega að segja upp samningi Evrópusamningsins á landbúnaðarvörum. Hvað verður um heimildir til útflutnings á dúni ef öllu verður sagt upp? Samráðsfundir allra búgreina eru á þriðjudögum og á mánudögum eru starfsmannafundir til að fara yfir málefni vikunnar. 14 starfsmenn starfa hjá BÍ. Við verðum beinir aðilar að Bí og höfum aðgang að fleiri starfsmönnum en hefur verið.

Varðandi gæðamatið þá kom lögmaður BÍ að því máli og aðstoðaði ÆÍ við að verja það. Eitthvað sem við þurfum að tryggja í samtalinu og hvernig verði staðið að.

 

Hvað verður um heimasíðu ÆÍ taka samtökin að sér að halda utan um hana og uppfæra og vinna við Íslandsstofu mun markaðsdeild BÍ sinna þessu?

Svar: Umtalsvert efni er á heimasíðum aðildarfélaganna sem má ekki týnast eða gleymast eins og t.d. fræðslugreinar sem eru á heimasíðu ÆÍ. Heimasíður aðildarfélaganna verða settar í undirsíður undir heimasíðu BÍ og samtökin greiða Isnic gjaldið. Stjórn viðkomandi búgreinadeildar er stefnumarkandi fyrir starfið. Hrossabændur eru einnig í samstarfi við Íslandsstofu. Við þurfum að þétta samtalið við Íslandsstofu sem bændasamtök, bæði varðani dún, hross og öðru sem snýr að íslenskum landbúnaði.

 

Hvað er hátt hlutfall bænda núþegar í BÍ af heildarfjölda bænda á landinu.

Svar: Áætlað er að um 70-80% af heildarhluta bænda séu komnir í samtökin.

 

Standa félagsgjöldin undir rekstri BÍ?

Svar: BÍ vill gera mikið meira en gert er í dag en til þess þarf auknar tekjur. Samtökin reyna að sníða sér stakk eftir vexti. Stóra áskorunin næsta er hvernig tekjur samtakanna verða auknar. Fjárhagsáætlun er á pari.

 

Hvað mun breytast fyrir æðarbændur m.v. það sem verið hefur ef félagið sameinast BÍ?

Svar: Stuðningur æðarræktar verður talsverður bara með því að sitja fundi búgreinadeilda og fylgjast með því sem er að gerast í landbúnaði almennt á landinu og BÍ vill fá að vita hvað er að gerast í æðarræktinni dags daglega. Hvernig verður deildin eftir sameiningu, allavega eins en á að verða betri. Ef stjórnvöld eru að gera eitthvað s.s. reglugerðabreygingar er mikill styrkur að vera með tvo lögfræðinga starfandi hjá samtökunum. Verið að þróa málin áfram. Hvað vill ÆÍ að BÍ geri fyrir þau? Hvaða þjónustu vill búgreinadeildin fá? Sérverkefni sem deildirnar koma með til samtakanna þarf að fylgja fjármagn. Samlegð er í markaðsmálum. Hvernig vill ÆÍ hafa samstarfið.

 

Ef að sameiningu verður fær deild æðarræktar einhverja hlutdeild í félagsgjaldinu s.s. til að halda búgreinadeildarfundi og sinna þeim verkefnum sem félagið hefur verið að vinna að til þessa s.s. samstarf við Íslandsstofu, umsókn um verndað afurðarheiti og fleira sem félagið hefur verið og mun vinna að?

Svar: Ákveðnar þóknunareiningar eru greiddar til deildanna vegna deildafunda en meiriháttar ákvarðanir þarf að samþykkja af stjórn BÍ. BÍ er mjög viljugt til að grasrótin fái að njóta sín. Samstaða bænda skiptir máli ekki bara gagnvart hinu opinbera.

 

Hvað viljum við að þið gerið er það sett á blað nóg að verkefnum hjá ÆÍ ef stór verkefni þá þarf ÆÍ að koma með það fjármagn?

Svar: Starfsáætlun ársins með markmiðasetningu. Hvað varðar landbúnaðinn í heild sinni verður stefnumörkun fyrir landbúnað í heild sem verður vonandi samþykkt á búnaðarþingi. Verkefni sem er sérstaklega greint á búgreinar eiga heima í starfsáætlun Bí.

 

Sækja starfsmenn BÍ um styrki fyrir búgreinafélögin?

Svar: BÍ getur aðstoðað við að sækja um styrki í samvinnu við viðkomandi búgreinadeild. Styrkir eru aðgreindir inn á verkefni sérstaklega og BÍ sér um bókhaldið.

 

Framleiðnisjóður hefur verið lagður niður og matvælasjóður tekinn við. Æðarrækt er því ekki styrkhæf lengur. Framleiðnisjóður hefur verið megin bakhjarl ÆÍ. Myndi BÍ aðstoða við að finna leiðir til fjármögnunar eða leiðrétta að Framleiðnissjóður sé orðin að sjóði sem eingöngu veitir styrki til matvæla?

Svar: Varðandi Framleiðnisjóð og Matvælasjóð þá hefur formaður BÍ gagnrýnt að þrátt fyrir að með breytingunn hefði Matvælasjóður átt að taka við réttindum og skyldum Framleiðnisjóðs þá hefðu lögin um Matvælasjóð  bara snúið að matvælum. Það var rætt við f.v. ráðherra að laga þurfi þennan lagatexta þannig að hluti þeirra styrkja sem fóru frá Framleiðnisjóði í annað en matvæli í íslenskum landbúnaði yrði virt. Ekki er búið að fá samtal um þetta við núverandi ráðherr um hvernig hægt er að útvíkka eða breyta úthlutun úr Matvælasjóði eða hvort vilji sé til þess. Annað sem bændur, framleiðendur og fólk í nýsköpun þurfa að horfa til er að það eru aðrir sjóðir sem þarf að sækja um styrki til. Fjármunir eru til annarstaðar en hjá Matvælasjóði.

 

Vargeyðing flugvargur refur og minkur. Fellur það undir nýja sýn BÍ í framtíðinni?

Svar: Varðandi vargeyðingu þá þarf að taka samtalið við sveitarstjórnarsigið. BÍ er tilbúið til að taka umræðuna við sveitarstjórnarstigið, það er rétti vettvangurinn til að taka umræðuna.

 

Ef ÆÍ gengur í BÍ þá verður félagið lagt niður sem slíkt, er það eins með önnur búgreinafélög?

Svar: Nokkur aðildarfélög hafa sett sín gömlu félög í “skúffuna” en þar er engin starfsemi. Garðyrkjubændur eru t.d. með “skúffufyrirtæki” þ.e. gamla kennitala þess félags er til ennþá. Það er hægt að tæpa á þessu í verkskiptingu í aðdraganda væntanlegrar sameiningar. Drög að samkomulagi við BÍ verður sent ÆÍ.