Aðalfundur 2018

Félagar í ÆÍ.

Aðalfundur  Æðarræktarfélags Íslands 2018 verður haldinn laugardaginn 10. nóvember n.k. (Katla 2 á Hótel Sögu).  Dagskrá verður send síðar.

Með kveðju,

Stjórnin

Friðlýsingarskilti Æðarræktarfélags Íslands

Friðlýsing æðarvarps veitir æðarfuglinum þýðingarmikla vernd. Í reglugerð nr. 252/1996 um friðlýsingu æðarvarpa og fl. segir að friðlýst æðarvörp skuli auðkenna með áberandi hætti, þar sem því verði við komið. Í óbyggðum eyjum og hólmum á þetta ekki við.  ÆÍ telur að mikilvægt sé að friðlýst æðarvörp séu merkt með samræmdum hætti og hefur látið útbúa skilti sem heimilt er að nota til að auðkenna friðlýst æðarvörp.

Friðlýsing æðarvarps gildir á tímabilinu frá 15. apríl til og með 14. júlí ár hvert. Friðlýsingin felur það í sér að öll skot eru bönnuð nær friðlýstu æðarvarpi en 2 km, nema brýna nauðsyn beri til. Á sama tíma má eigi án leyfis varpeiganda leggja net í sjó nær friðlýstu æðarvarpi en 250 m frá stórstraumsfjörumáli. Jafnframt felur friðlýsingin í sér að innan friðlýstra svæða er öll óviðkomandi umferð og röskun bönnuð, svo og óþarfa hávaði af völdum manna og véla, nema með leyfi varpeiganda. Friðlýsingu þarf að endurnýja á 10 ára fresti.

Nánari leiðbeiningar um fríðlýsingu varpa eru  hér og https://www.syslumenn.is/thjonusta/leyfi-og-loggildingar/fridlysing-aedarvarpa/ (á síðunni er hlekkur á umsóknareyðublað og upplýsingar um friðlýst vörp).

Félagar í ÆÍ, sem jafnframt eru forráðamenn friðlýstra æðarvarpa, geta gegn greiðslu fengið eitt eða fleiri skilti til að merkja vörp sín og er heiti jarðarinnar, þar sem hið friðlýsta varp er staðsett, skráð á skiltið. Stjórn ÆÍ staðfestir að um friðlýst æðarvarp sé að ræða skv. auglýsingu sýslumanns. Heimilt er að nota skiltin á meðan friðlýsing er í gildi.

Allar nánari upplýsingar um skilti og pöntunareyðublað er að finna hér

Hvernig skal hreinsa æðardún?

Árni Snæbjörnsson fyrrverandi hlunnindaráðunautur Bændasamtakanna tók saman á sínum tíma hvernig best væri að hreinsa æðardún.

Grein Árna fylgir hér

Strandmenningarhátíð á Siglufirði 2018

Félagsmenn eru hvattir til að kynna sér og taka þátt í strandmenningarhátíð á Siglufirði þann 4. – 8. júlí. Nánari upplýsingar http://vitafelagid.com/siglufjordur-2018/

Norræna strandmenningarhátíðin NORDISK KUSTKULTUR verður haldin á Siglufirði dagana 4-8 júlí 2018.

Hátíðin er sú sjöunda í röðinni og ber yfirskriftina;  Tónlist við haf og strönd. Á sama tíma fer Þjóðlagahátíðin fram, auk þess sem Siglufjörður fagnar 100 ára kaupstaðarafmæli og 200 ára verslunarsögu og þjóðin aldarafmæli sjálfstæðis og fullveldis Íslands.
Markmið hátíðarinnar er að vekja athygli á strandmenningu þjóðarinnar sem einum merkasta hornsteini í menningararfi hennar og sögu.
Þetta er gert með því að gefa sérfræðingum og almenningi tækifæri á að hittast, læra, miðla og skapa tengsl. Markmiðið er einnig að styðja strandmenninguna í allri sinni fjölbreytni og kynna hana fyrir almenningi.
Á hátíðinni fara fram sýningar og vinnustofur, allir -börn og fullorðnir- geta verið þátttakendur og notið þeirrar dagskrár sem í boði er. 
Á hátíðinni verður sýnt handverk, bæði gamalt og nýtt, og hvernig hægt er að nýta söguna til atvinnu og nýsköpunar. Handverksfólk verður við
vinnu sína og sýnir og kynnir verk sín. Bátar verða smíðaðir og sýndir og boðið er upp á kvikmyndasýningar, tónlist, myndlist, leiklist og dans og börn geta sótt vinnusmiðjur.

Hafir þú áhuga á þátttöku eða viljir fá nánari upplýsingar vinsamlegast hafðu samband við Sigurbjörgu Árnadóttur í síma 823 4417 eða með tölvupósti á netfangið sibba.arna@gmail.com. Hátíðin er haldin í samstarfi við ÞjóðlagahátíðinaSíldarminjasafnið 

Landbúnaðarsýning 2018

Athygli félagsmanna er vakin á landbúnaðarsýningu sem haldin verður haustið 2018, nánari upplýsingar um sýninguna og þátttöku sjá http://www.bbl.is/frettir/frettir/landbunadarsyning-verdur-haldin-i-laugardalshollinni-haustid-2018/18459/

Vel sóttur aðalfundur ÆÍ á Raufarhöfn

Aðalfundur ÆÍ árið 2017 var haldinn á Raufarhöfn að þessu sinni.  Vel vær mætt á fundinn.

Að venju var rætt um varptímann s.l. vor og kom fram í skýrslu stjórnar að mikil úrkoma og bleyta hefði verið víða um land en í þannig árferði væri mikilvægt að þurrka dúninn fljótt. Hreinsunaraðilar brugðust hratt við veðurfarinu og tóku á móti dúni snemma til að geta þurrkað auk þess sem bændur eru sjálfir margir hverjir með góða aðstöðu til þurrkunar.  Niðurfelling búnaðargjalda var fyrirferðamikið málefni í störfum stjórnar s.l. ár auk þess sem aðstoð við félagsmenn og svör við fyrirspurnum kaupenda um seljendur á æðardúni er hluti af stjórnarstörfum.  Verið að vinna að samræmdu friðlýsingarskilti. Á dagskrá fundarins var að fara yfir framtíðarhlutverk ÆÍ auk þess sem fjallað var um sölumál. Árið 2016 fór mikið af dún út eða 3.382 kg. og að útflutningsverð hafi verið um 205 þúsund kr. á kg. Í maí á þessu ári fóru 27 kg. og útflutningsverðið var um 190 þúsund en ekkert var flutt út í júní. Niðursveifla á verði er merkjanlegt í íslenskum krónum en verðið er hið sama í erlendri mynt. Kosningar fóru fram og gáfu Guðrún Gauksdóttir formaður og Pétur Guðmundsson stjórnarmaður kost á sér áfram til stjórnarsetu.  Stjórnin er því óbreytt á milli aðalfunda. Farið var í skoðunarferðir og höfðu fundarmenn á orði að gaman hefði verið að upplifa einstaka gestrisni heimafólks.

Auk ályktana um árgjalds og styrki til deilda voru eftirfarandi ályktanir samþykktar:

Minka- og refaveiði

Aðalfundur Æðarræktarfélags Íslands 2017 hvetur stjórnvöld til að auka fjármagn til refa- og minkaveiða. Æðarræktarfélagið hvetur einnig ríkið og sveitarfélög landsins til að koma á samræmdum reglum um veiðar þessara dýra. Þá beinir aðalfundur því til stjórnar félagsins að hún beiti sér fyrir því að leitað verði nýrra leiða í baráttunni fyrir því að tryggja æðarvarp gegn ágangi minks, refs og flugvargs.

Öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni.

Aðalfundur Æðarræktarfélags Íslands 2017 ályktar að í breytingum á lögum nr. 116/2006 um stjórn fiskveiða, sem varða öflun sjávargróðurs og taka gildi 1. janúar 2018, felist ólögmæt skerðing á eignarrétti eigenda jarða sem liggja að sjó og þessi hlunnindi tilheyra, þ. á m. æðarbænda. Stjórn ÆÍ er falið að vinna að lausn málsins ásamt þeim æðarbændum sem málið varðar.

Sjókvíaeldi og æðarfugl

Aðalfundur Æðarræktarfélags Íslands 2017 ályktar að brýn nauðsyn sé á því að rannsaka og vakta áhrif sjókvíaeldisstöðva og stækkunar þeirra á lífríki sjávar og þar með beina og óbeina hættu fyrir vöxt og viðkomu æðarfugls.

Myndir frá fundinum og skoðunarferðum.

Fundargerð frá fundinum er hér.

Síðasti skráningardagur á aðalfund í dag!

Kæru félagsmenn í ÆÍ.
Aðalfundur ÆÍ 2017 verður haldinn í félagsheimilinu Hnitbjörgum, Raufarhöfn laugardaginn 26. ágúst n.k., sbr. dagskrá og upplýsingar.

Í dag þriðjudaginn 22.ágúst er síðasti dagur til að skrá sig á aðalfundinn!

Athugið!

Vinsamlega látið vita um þátttöku til
Margrétar Rögnvaldsdóttur, sími 6996571, margretrognvalds@gmail.com
Helgu Jónsdóttir, sími 8620783 dbghbj@simnet.is eða
Kristjönu Bergsdóttir, sími 6931024 kristjanabergs@icloud.com
Staðfestingargjald kr. 7000 greiðist inn á reikning
661016-0270 0192-05-060510 fyrir þann tíma.

Aðalfundur ÆÍ 2017 dagskrá

Kæru félagsmenn í ÆÍ.
Aðalfundur ÆÍ 2017 verður haldinn í félagsheimilinu Hnitbjörgum, Raufarhöfn laugardaginn 26. ágúst n.k., sbr. meðfylgjandi dagskrá og upplýsingar. Óskað er eftir því að þeir sem ætla að leggja fram tillögur á aðalfundi sendi þær á netfangið info@icelandeider.is ekki síðar en viku fyrir fundinn. Athygli er vakin á því að aðalfundur Samtaka selabænda verður haldinn kl. 8.30.
Fundarboðið er í þetta skipti auk rafrænnar útsendingar á netföng sent öllum félagsmönnum með almennum pósti þar sem kvartanir hafa borist frá nokkrum félagsmönnum um að hafa ekki fengið póst frá félaginu á uppgefin netföng. Mikilvægt er að breyta stillingum í póstþjóni til að tryggja að póstur frá ÆÍ lendi ekki í hólfi fyrir ruslpóst eða auglýsingar.
Greiðslubeiðni vegna árgjalda hefur verið send í heimabanka félagsmanna. Í samræmi við óskir aðalfundar er beiðnin ekki meðal valkvæðra greiðslna. Ekki verður tekið við greiðslu félagsgjalda á fundinum eftir að hann hefst.
Félagsmenn eru hvattir til að senda upplýsingar um ný eða breytt heimilisföng eða netföng á info@icelandeider.is
Heimasíða félagsins er www.icelandeider.is
Facebook – Æðarræktarfélag Íslands

Aðalfundur Æðarræktarfélags Íslands

Félagsheimilinu Hnitbjörgum Raufarhöfn

Laugardagur 26. ágúst 2017

Kl. 8:30 Aðalfundur Samtaka selabænda

Kl. 10:00 – 11:30

Fundarsetning: Kosning fundastjóra og fundarritara

Skýrslur og reikningar:

Skýrsla stjórnar: Guðrún Gauksdóttir

Reikningar: Sæmundur Sæmundsson

Kosningar

Tillögur

Önnur mál

11:30 – 12:30

Kynning á breytingum félagsgjalda til Bændasamtaka Íslands

Hópavinna:

  1. Hvert er hlutverk Æðarræktarfélags Íslands
  2. Hver eru verkefni Æðarræktarfélags Íslands
  3. Hver er framtíðasýn félagsmanna fyrir Æðarræktarfélag Íslands

Kl. 12:30 – 13:00

Hádegishlé

Kl. 13:00

Samantekt frá hópum

Kl. 13:30

Skoðunarferð um Sléttu og Langanes undir leiðsögn heimamanna                

Kl. 20:00

Kvöldverður í Hnitbjörg félagsheimilinu á Raufarhöfn

Sunnudagur 27. ágúst 2017

Kl. 10:00-12:00

Þeir sem hafa áhuga á geta mætt við Félagsheimilið á eigin bifreið.  Val stendur á milli að ganga á Rauðanúpinn, ganga á Hraunhafnartanga, heimsækja Skinnlón eða Grjótnes.  Heimamenn verða með leiðsögn og fræðslu á þessum stöðum.

Þátttaka og kostnaður

Kostnaður: Að venju er fundurinn í boði Æðarræktarfélags Íslands og hádegisverðurinn í lok fundar. Rútan í skoðunarferðinni kostar kr. 1.000 en leiðsög er í boði heimamanna.  Í ferðinni verður hressing í boðið ÆÍ.  Kvöldverðurinn í Félagsheimilinu kostar kr. 6.000.  

Athugið!

Vinsamlega látið vita um þátttöku til
Margrétar Rögnvaldsdóttur, sími 6996571, margretrognvalds@gmail.com
Helgu Jónsdóttir, sími 8620783 dbghbj@simnet.is eða
Kristjönu Bergsdóttir, sími 6931024 kristjanabergs@icloud.com
fyrir 18. ágúst.
Staðfestingargjald kr. 7000 greiðist inn á reikning
661016-0270 0192-05-060510 fyrir þann tíma.

Gisting:  Hótel Norðurljós, Hreiðrið, Sólsetur og svo er mjög gott tjaldstæði á Raufarhöfn.  Á Kópaskeri er Farfuglaheimilið og Víðihóll.

Aðalfundur ÆÍ 2017

Félagar í ÆÍ!
Aðalfundur ÆÍ 2017 verður haldinn á Raufarhöfn helgina 26. -27. ágúst. Nánari upplýsingar síðar.
Með kveðju,
Stjórnin

Wildfowl & Wetlands Trust í Bretlandi leitar eftir samstarf við æðarbændur.

Til félagsmanna í ÆÍ

Amanda Bradbury hjá Wildfowl & and Wetlands Trust í Bretlandi leitar eftir samstarf við æðarbændur. Sjóðurinn er að þróa votlendismiðstöð og eitt af verkefnunum er að fjalla um tengsl villtra fugla og manna í sögu og menningu. Sýningin er ætluð fjölskyldufólki. Þau hafa áhuga á að setja upp æðarvarp að íslenskum hætti, m.a. með skýlum, dekkjum og jafnframt sýna söfnun og hreinsun æðardúns. Hún  leitar eftir ýmsu sem hægt væri að nota á sýningunni. Eftirfarandi er bréfið frá Amanda ásamt upplýsingum um verkefnið, netfang og símanúmer.

Hi,
I’m writing on behalf of Wildfowl & Wetlands Trust (WWT) the UK’s leading wetland conservation charity. We are in the process of redeveloping our Wetland Centre at Slimbridge in Gloucestershire as part of a major Heritage Lottery bid of £6 million pounds. Out of the 12 projects we are developing, one will celebrate the relationship between people and wildfowl through history and culture. This highly interactive and engaging exhibit is targeted for families.

Aside from a farmyard exhibit we want to create an Icelandic eider down farm demonstrating how people can sustain livelihoods from wildfowl. There will be captive eiders in a landscape that has been inspired from picture reference (including holiday pictures!) on eider farming in Iceland eg. the use of tyres or small driftwood shelters as nests, the volcanic coastlines and turf walls forming a backdrop to a display area on how eider down is collected, cleaned and then processed into duvets and pillows.

I’m looking to find equipment that is used to farm and process down that we can put on display. Ideally I would like to source the real thing than make replicas. I was wondering if you would be able to help me get in touch with the right people.

Happy to talk further about this exciting project.

Thanks you in anticipation,

Amanda Bradbury

Senior Interpretation Designer

Wildfowl & Wetlands Trust (WWT)
Slimbridge, Glos GL2 7BT, UK

T    +44 (0)1453 891125
F    +44 (0)1453 890827
M    +44 (0)7930 523 595
E    amanda.bradbury@wwt.org.uk
W    wwt.org.uk

Skissur að sýningarrými